header banner
Default

Wat is de impact van de nieuwe update van Cardano?


Table of Contents

Cardano (ADA) ontwikkelaars hebben op maandag een nieuwe upgrade gelanceerd die de transities tussen verschillende epochs verminderen om de layer-1 blockchain soepeler te maken voor netwerkgebruikers. Om precies te zijn is de Cardano Node 8.1.1 gelanceerd en alle stake pool operators (SPOs) worden nu sterk aangemoedigd om hun nodes te updaten.

Cardano SPOs 8.1.1 has been released for mainnet! 🔥

This update improves node performance at the epoch boundary and corrects previous concerns with P2P/DNS.

It also contains all the performance improvements from 8.0.0. Let’s rock and roll! #Cardanohttps://t.co/Bo0ZyXMXRR

— Rick McCracken DIGI (@RichardMcCrackn) June 19, 2023

Bitcoin-mining nu voor iedereen! ⚡⛏️ €500 korting via Crypto Insiders! Advertentie Rollman Mining

Cardano epochs

VIDEO: Cardano SHATTERS New Record! ADA Is About To Do The UNTHINKABLE!
Crypto Capital Venture

Allereerst is het belangrijk om te weten wat er precies wordt bedoeld met deze zogenoemde epochs. Epochs betekent letterlijk tijdperken en in deze context wordt er de verschillende tijdsperioden mee bedoelt op de Cardano blockchain. Het is een tijdsperiode die het netwerk hanteert voor het valideren van nieuwe transactieblokken. Elke epoch duurt 432.000 slots en elk slot duurt 1 seconde. Dit betekent dat een enkel tijdperk gelijk staat aan ongeveer 5 dagen.

Cardano is een Proof-of-Stake (PoS) netwerk wat betekent dat transactieblokken gevalideerd worden door zogenoemde validators. Cardano werkt met stake pools en gebruikers kunnen hun ADA-tokens delegeren aan zo’n stake pool.

Staking beloningen worden tijdens elk epoch verdiend en beloningen worden uitbetaald aan het begin van de volgende volledige epoch.

Upgrade 8.1.1 verandert de manier waarop epoch berekeningen worden gemaakt op een manier die netwerkprocessen versnelt tijdens de verandering in epochs.

De upgrade bevat ook oplossingen voor problemen met peer-to-peer netwerkcommunicatie en het op Cardano gebaseerde domeinnaamsysteem.

Advertisement

ADA koers

VIDEO: Huge New Cardano Partnership!
Convincing Crypto

De cardano koers bevindt zich momenteel op een gelijkwaardig niveau als het dieptepunt van vorig jaar. Terwijl bitcoin (BTC) momenteel nog altijd flink hoger staat dan het diepe dal van november vorig jaar, heeft cardano het behoorlijk lastig.

De afgelopen maand is het erg hard gedaald nadat de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) cardano, net als vele andere altcoins, als effect had bestempeld in de aanklachten tegen Binance en Coinbase.

Om precies te zijn is ADA met maar liefst 30 procent gedaald in de afgelopen maand. Op het moment van schrijven komt de koers uit op $0,2584.

Sources


Article information

Author: Brittney Clark

Last Updated: 1698800881

Views: 532

Rating: 3.7 / 5 (105 voted)

Reviews: 99% of readers found this page helpful

Author information

Name: Brittney Clark

Birthday: 1952-10-24

Address: 9063 Mclean Meadow, Walkerport, MN 44391

Phone: +4223423926783295

Job: Article Writer

Hobby: Graphic Design, Woodworking, Skateboarding, Knitting, Web Development, Playing Guitar, Survival Skills

Introduction: My name is Brittney Clark, I am a Open, honest, accomplished, accessible, steadfast, artistic, priceless person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.