header banner
Default

Ağız sağlığı, beyin hacminin küçülmesiyle ilişkilendirilebilir


Table of Contents

  Science Daily'nin haberine göre, Japonya'daki Tohoku Üniversitesinden araştırmacılar, Alzhemier'ın ilerlemesiyle küçüldüğü bilinen beynin hipokamus kısmının, ağız sağlığıyla bağlantısını irdeledi.

  Bu kapsamda, bilişsel hastalık geçmişi olmayan 55 yaş ve üzeri 172 bireyin, 4 yıl aralıkla iki kez ağız muayenesi, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ve beyin taraması yapıldı.

  Ağızdaki diş sayısının azalmasının ve diş eti hastalıklarının şiddetinin artmasının, düşünce ve hafızayı kontrol eden hipokampusta sol lobunun hızla küçülmesiyle sonuçlandığı gözlendi.

  Araştırmacılar, bir diş kaybının beynin 1 ila 1,3 yıl yaşlanmasıyla eşdeğer olduğunu kaydetti.

  Araştırma yazarlarından Satoshi Yamaguchi, "Diş çevresindeki dokunun iltihabıyla oluşan diş eti hastalıkları ve diş kayıpları, en yaygın gözlenen diş hastalıklarından. Bu yüzden demans ile olası bağlantısının değerlendirilmesi elzemdir. Araştırmamız, söz konusu ağız hastalıklarının beynin düşünme ve hafızayı kontrol eden kısmına etkisini ortaya koydu." değerlendirmesini yaptı.

  Çalışmanın sonuçlarının sadece dişi değil diş sağlığını da muhafaza etmenin önemine işaret ettiğini belirten Yamaguchi, "Bulgular, ciddi diş eti iltihabıyla çevrelenen dişi muhafaza etmenin beyin atrofisi (küçülmesi) ile bağlantısını gösteriyor. Diş eti hastalığını, düzenli muayenelerle kontrol altında tutmak şart. Şiddetli iltihaplarda ise dişi çekip protez kullanmak gerekebilir." ifadesini kullandı.

  Araştırmanın sonuçları, "Neurology" dergisinde yayımlandı.

  • Etiketler :
  • Haberler -
  • Haberler
  • Gündem
  • Haber

  Sources


  Article information

  Author: Anthony Bennett

  Last Updated: 1698890522

  Views: 673

  Rating: 3.6 / 5 (110 voted)

  Reviews: 93% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Anthony Bennett

  Birthday: 2003-01-18

  Address: 3907 Johnson Plains, South Albertville, MI 81050

  Phone: +4872467529921519

  Job: Plumber

  Hobby: Card Collecting, Aquarium Keeping, Cocktail Mixing, Magic Tricks, Cooking, Orienteering, Running

  Introduction: My name is Anthony Bennett, I am a skilled, forthright, honest, Open, vivid, proficient, Gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.