header banner
Default

De bomen zeggen duizend jaar geleden dat de Vikingen Amerika binnenkwamen


Table of Contents

  Nieuws

  Ver voordat Columbus voet aan wal zette in Amerika, waren de Vikingen er al. Met een nieuwe techniek lukte het Groningse wetenschappers daar een jaartal aan te verbinden: 1021, exact duizend jaar geleden.

  woensdag 20 oktober 2021 om 17:00

  Een gereconstrueerd gebouw bij de Vikingnederzetting in Newfoundland (Canada).
  Een gereconstrueerd gebouw bij de Vikingnederzetting in Newfoundland (Canada). beeld Glenn Nagel Photography

  Groningen

  De Vikingen staken met schepen vanuit Groenland over naar Noord-Amerika (Newfoundland) en vestigden daar een nederzetting. Dat was al bekend. Maar wanneer waren ze er precies? Dateringen waren tot op heden gebaseerd op twee methoden, zegt Margot Kuitems, archeoloog aan de Rijksuniversiteit Groningen. De eerste is gebaseerd op koolstofdateringen van resten die er gevonden zijn. Die methode is goed, maar niet goed genoeg om tot een jaartal te komen. Het tweede type pogingen is gebaseerd op de zogeheten Vinland-sagen uit de dertiende eeuw. Daarin zijn verhalen te vinden over de reizen van de Vikingen. Op basis van interpretaties hiervan kon worden vastgesteld dat het rond het jaar 1000 geweest moest zijn. Maar ook hier kun je vrage..

  Sources


  Article information

  Author: Heather Lawson

  Last Updated: 1703561762

  Views: 978

  Rating: 4.1 / 5 (103 voted)

  Reviews: 81% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Heather Lawson

  Birthday: 1963-08-23

  Address: 69143 Lawrence Passage, Cherylside, AK 68042

  Phone: +4184860167305821

  Job: Librarian

  Hobby: Lock Picking, Reading, Kite Flying, Painting, Gardening, Metalworking, Hiking

  Introduction: My name is Heather Lawson, I am a brilliant, exquisite, rich, vibrant, strong-willed, transparent, steadfast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.